Algemene voorwaarden

Deze website is een uitgave van BoerCroon. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. BoerCroon kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan BoerCroon garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. BoerCroon streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt BoerCroon zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BoerCroon en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van de BoerCroon geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Privacy Statement

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving en selectie doeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Na twee jaar zullen je gegevens door ons worden verwijderd uit onze database. Wij zullen je gegevens direct verwijderen uit onze database zodra je daarom verzoekt. Je kunt hiertoe een bericht sturen aan recruitment@boercroon.nl.

Contact

Indien u een vraag heeft over deze site, neemt u dan contact op.